Chromebooks in de klas

This content has been archived. It may no longer be relevant

In het 6de leerjaar gingen we aan de slag met de Chromebooks om zelf blokkenbouwsels te ontwerpen en na te maken, om zo de verschillende aanzichten te leren voorspellen.

 

Geplaatst in 6e leerjaar.